November 29, 2022

Out post-es

Automotive rocks

En välunderhållen bil är synonymt med en säker bil

däck

Att se till att ditt fordon underhålls och servas kontinuerligt förbättrar fordonets övergripande säkerhet. Fordonet behöver alla viktiga komponenter och delar för att fungera som den ska, så att eliminera möjliga problem med dessa delar kommer att förbättra säkerheten. Din bilservice som anges i servicehandboken är gjord för att åtgärda problem samt byta ut delar som slits med tiden. Det är dock inte den enda servicen eller underhållet som ditt fordon behöver. Delar som är slitna med tiden kan haverera tidigare än avsedd i servicemanualen, så det är viktigt att kontrollera bilen även mellan dessa servicetillfällen.

Om du lämnar problem utan att åtgärda dem kan de växa till större problem som kan skapa större skada på bilen. Det kan i värsta fall leda till olyckor eller sedan kostsamma reparationer som kunde ha undvikits. För säkerhet är det viktigt att bromsarna fungerar korrekt, att däcken är i gott skick och stötdämparna fungerar som de ska. Du måste också se till att vätskorna är i bra skick och att de fylls till rätt nivå. Fordonets lampor måste fungera ordentligt och vindrutetorkarblad måste bytas så att de effektivt kan hålla vindrutan ren för bra sikt. En bil behöver regelbunden oljebyte och batteriservice innan vintern och AC-service innan sommaren. Även bromsservice och däckservice bör utföras för att försäkra dig om att bilen är i bra skick.

Vissa bilverkstäder kan utföra ett konditionstest på din bil för att se till att bilens alla viktiga funktioner är ok. De kommer att kunna granska de viktigaste delarna som bromsar, stötdämpare och andra säkerhetsfunktioner så att du när du lämnar verkstaden så vet du skickat på din bil är bra och att du inte behöver oroa dig. På så sätt vet du att du alltid kör ett säkert fordon och att du förmodligen kommer att upptäcka mindre problem innan de växer till mer kostsamma problem.

Konditionstest är ett mycket smidigt sätt att snabbt få veta vad som behöver åtgärds om något. Det är perfekt innan man säljer bilen eftersom både säljaren och köparen får en snabb översikt om bilens skick och om något behöver åtgärdas. Det samma gäller innan en uppkommande bilbesiktning, där det är bra att veta i förhand om bilen kommer passera besiktningen så att man kan undvika körförbud eller ombesiktning. Det sparar både pengar och problem både kortsiktigt och på lång sikt. 

Att ta väl hand om ditt fordon är ett av det ansvar som följer med att äga ett fordon. Du vill se till att det fungerar utan problem så länge du kan och att de totala kostnaderna för att äga det blir låga. Andrahandsvärdet förblir också högre ju bättre du tar hand om det, så att du kan behålla värdet på din investering när du väl ska sälja bilen. Allt detta medans du har kunnat köra bilen säkert och med hög körkomfort jämfört med en bil som inte får det underhåll som behövs för att se till att bilen är väl underhållen.

För mer information om vikten av biltjänstbesök; https://vianor.se/